חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרחוץ גופו בערב שבת שבתוך השבעה?

תשובה:

אסור לאבל לרחוץ את כל גופו במים, אפילו קרים, אפילו לא בסמוך  לשבת, שהרי אבלות בצנעה נוהגת בשבת. אבל מותר לרחוץ פניו, ידיו ורגליו במים חמים.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק יא, סעיף קנח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה