חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם לרופא שמטפל בחולה מותר לרחוץ ידיים לפני הטיפול?

תשובה:

רופא שמטפל בחולה, מותר לו לרחוץ ידיו לפני שמטפל בחולה שאין זה רחיצה של תענוג.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד תנה, סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה