חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרחוץ את הפנים, העיניים ביום כיפור?

תשובה:

מי שגופו או ידיו מלוכלכים יכול לרחוץ ולנקות את הלכלוך, אם הלכלוך לא יוצא במים, בלבד,יכול להשתמש בסבון נוזלי. וכן מי שנטף דם מחוטמו מותר לו לרחוץ מקום הדם בלבד ויזהר שלא לסחוט.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים, פרק מה סעיף לו

תשובה נוספת:

אסור לרחוץ את הפנים ביום הכיפורים. אולם, אם פניו מלוכלכות או שיש לו לפלוף על עיניו, אזי רשאי להרטיב את אצבעו במים ולרחוץ את הלכלוך באצבעו הלחה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום כיפור פרק ז סעיף י וראה שם הערה ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה