חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתרחץ במים חמים ביום טוב?

תשובה:

רוב הפוסקים מקילים להתרחץ ביום טוב במים חמים, וכאשר הדבר גורם צער, כגון בראש השנה שנמשך יומים או יום טוב הסמוך לשבת אפשר לנהוג כמקילים כדי לכבד את השבת והחג.
מי שיש לו דוד שמש, יכול להתרחץ במים שהתחממו בו במשך החג, מי שאין לו דוד שמש יכול להפעיל את דוד המים החשמלי לפני החג, וכדי שלא יבזבז חשמל לריק, יחבר את הדוד לשעון שבת ויפעיל אותו למשך הזמן הנדרש בלבד. כמובן שצריך להזהר באיסור סחיטה וכו'.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים, פרק ה סעיף י

תשובה נוספת:

הרוצה לרחוץ ביום טוב את כל גופו במקלחת אשר בדירתו הפרטית, אם המים הוחמו בדוד שמש מותר להתרחץ בהם כל גופו. וכן מים שהוחמו בביתו בערב יום טוב יש להקל ומותר לרחוץ בהם כל גופו. וכן מותר לחמם מים בכדי לרחוץ פניו ידיו ורגליו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני, סימן תקיא' סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה