חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתרחץ בים בשבת?

תשובה:

מעיקר הדין מותר להתרחץ בים בשבת (ללא שחיה). ובלבד שיזהר מלטלטל את המים שעליו בכרמלית. לכן כאשר יוצא מהים או מהנהר ימתין עד שהמים שעליו ינטפו, וגם ינגב עצמו בזהירות בכדי שלא יעבור על איסור סחיטה. באופן מעשי יש להמנע מרחיצה בים ובנהר מחשש לכמה מכשולים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: כרך ד סימן שכו סעיף יא ובהערות, וראה גם באור לציון חלק ב עמוד שיז

תשובה נוספת:

אין היתר להכנס לים בשבת אלא אם כן יכנס בלי לשחות ובלי בגד (אלא אם בגד ים כולו נייליון), וכן שלא יוליך מים שעליו 4 אמות, אלא ימתין עד שיתיבשו ואז יצא.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: חלק ב פרק ז, לב ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה