חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרחוץ במים חמים ביום טוב?

תשובה:

מותר לרחוץ תינוק במים שהוחמו על ידי ישראל ביום טוב. אבל, לכתחילה אסור לחמם מים לצורך רחיצת תינוק. וקטן שרגילים לרחצו רק פעם בשני ימים או בשלשה ימים, אסור לרחצו ביום טוב במים חמים. אך בשעת הצורך, מותר לרחצו במים שהוחמו מערב יום טוב.
וברחיצת של אדם גדול, אם המים הוחמו ביום טוב בהיתר, אסור לרחוץ כל גופו. ואם המים הוחמו מערב יום טוב, לדעת השו"ע, מותר לרחוץ בהם כל גופו, ולדעת הרמ"א, רק אבר אבר.
ומותר לחחם מים ביום טוב כדי לרחוץ פניו ידיו ורגליו.

לאוברים בשבת להשתמש במים של דוד שמש, הרי ביום טוב יש לצדד להיתר.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק שישי, סעיפים ב-ג ג, ראה שו"ע סימן תקיא סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה