חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן לרחוץ את אביו?

תשובה:

אם אביו זקן או חולה שיש סכנה אם יתרחץ לבד, ואין מי שירחוץ אותו או שאביו מתבייש מאחרים אזי מותר לבן לרחוץ אותו ובלבד שלא יסתכל באותו מקום ויהיה הבן עצמו לבוש וטוב שהאב יהיה מכוסה באותו מקום.
וכן בת רשאית לרחוץ את אמה אם היא זקוקה לכך.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: פרק מז סעיף ט ובהערה 312 וראה שו"ת מנחת יצחק ח"ד סב, אות ח ובספר חוט השני אבה"ע, כא, עמוד סז

תשובה נוספת:

אם אפשר ידאג למישהו אחר ואפילו בתשלום.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: כיבוד אב ואם פרק ה סעיף מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה