חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה לרחוץ את כל גופו ביום כיפור?

תשובה:

מותר לחולה לרחוץ את כל גופו ביום כיפור אם כך הרופא סבור שהרחצה לצורך בריאותו של החולה.
מי שיש לו כאב ראש ומצטער מאוד עד שנחלש עקב כך ,מותר לו לשטוף ראשו במים צוננים אם הדבר יקל עליו. וכן יולדת בימים הראשונים שאחרי לידתה מותרת להתרחץ כפי צורכה.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי סימן תריג סעיף ד וראה גם מ"ב סימן תרי"ג סק"י

תשובה נוספת:

הזמנה שכתוב בה חצי פסוק ולא משפט שלם, אינה טעון גניזה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף מח

תשובה נוספת:

אין לכתוב פסוקים על הזמנות לשמחות כיוון שיש חשש שההזמנה תיזרק לפח האשפה ועל ידי כך יגרם ביזיון, ולכן יש לשים את ההזמנות בגניזה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד' סימן רלה

תשובה נוספת:

אומנם אין לכתוב על הזמנה פסוקים או מאמרי חז"ל, אבל מותר לכתוב ציטוט של חלק מפסוק שמציין את פרשת השבוע של תאריך השמחה, כגון: לסדר..."ואברכך ואגדלה שמך".

הרב שלמה זלמן אויערבך כאשר הדפיס הזמנות לצאציו כתב "ירושלים על ראש שמחתנו" במקום "נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו" (הליכות שלמה, תפילה, פרק כ' הערה 72)

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ט' סעיף ה- בשם הגר"נ קרליץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה