חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ליטול ריטלין לפני תפילה בשבתות ובפרט בימים הנוראים שבהם זוהי עבודת היום?

תשובה:

ריטלין או קונצרטה הינן התרופות הנפוצות ביותר לטיפול רפואי בהפרעת קשב וריכוז, בעיקר על רקע היפר-אקטיביות (ADHD או קושי המוגדר ADD). התרופה מכילה מתילפנידאט שהוא חומר פסיכו-אקטיבי המשפיע על מערכת העצבים המרכזית. לא רק ילדים, גם מבוגרים לא מעטים צורכים תרופה זו (הזקוקה למרשם רופא) ובהעדרה קשה להם להתרכז ולתפקד. במצבים קיצוניים, נטילת התרופה מידי יום ביומו, ויש אשר נזקקים לתרופה רק לצורך לימודים וריכוז עיוני, ולא בעת עיסוקם בעבודה מעשית, ובכלל זה תפילה ארוכה או לימוד תורה.

האם מותר ליטול ריטלין לפני תפילה בשבתות ובפרט בימים הנוראים שבהם זוהי עבודת היום?

-ככלל, אסרו חכמים לקחת תרופות בשבת משום "שחיקת סממנים" שמתוך שאדם "לחוץ" על הריפוי, הוא עלול לטחון צמחים בשבת ולעבור על מלאכת טוחן. גזירה זו לא חלה על חולים ממש (גם ללא סכנה) אלא על "מחוש בעלמא" (שו"ע,שכ"ח,י). וכן לא חלה על בריאים (שם,ל"ז) אלא אם לוקחים התרופה כדי "לחזק מזגם" שאסור (משנ"ב סקק"כ בשם מג"א). לכאורה הסובל מהפרעות ריכוז אינו נחשב חולה, והתרופה ניטלת כדי "לחזק מזגו", והיה מקום לאסור ע"פ המשנ"ב הנ"ל.

ברם נראה שאלה היודעים שאי נטילת התרופה תקשה עליהם (או על סביבתם!) ותגרום להם צער משמעותי, מותר להם לקחת ריטלין וכד' לפני תפילה או לימוד בשבת ובר"ה ללא חשש, מהסיבות הבאות: 1.המטרה אינה ריפוי אלא מניעת צער משמעותי מראש בדומה לנטילת כדורי שינה לנזקקים שרבים התירו (הגרשז"א שולחן שלמה,שכ"ח,נ"ז; הגרע"י חזו"ע שבת ג' עמ' שס"ז). 2.צורך מצווה (–תפילה, לימוד תורה, אי הפרעה לשאר המתפללים...) (מנח"י,א,ק"ח ולמד זאת מהיתר אמירה לנכרי באיסור דרבנן במקום מצווה) 3.יש להקל יותר ביחס סממנים בימינו כי התרופות מיוצרות בבתי חרושת ונקנות בבית מרקחת והאדם הפרטי אינו יודע כיצד ליצרם (הגר"ח נאה, קצוה"ש,ז,קל"ד). 4.אדם בריא אינו להוט על התרופה ואין חשש שישחק סממנים (משנת יעקב,שכ"ח אך נראה שאינו כדברי המשנ"ב בשם המג"א). וכן פסקו הרב אריאל (באהלה של תורה,ב,מ"ד) והרב זילברשטיין (חשוקי חמד,בכורות,מא,א) יאריכו ימים ושנים, וכן משמע מפסקי הגר"ע יוסף הנ"ל. 

פוסק: הרב ישראל רוזן - ראש מכון צומת

ספר: שבת בשבתו

מקור: הרב יוסי איתן - עלון ניצבים תשע"ו

תשובה נוספת:

מותר לילד קטן כאשר הוא זקוק לכך, ליטול בשבת תרופה המיועדת לשיפור קשב וריכוז, כמו כדור ריטלין.
אדם גדול לא יקח ריטלין בשבת אלא אם לוקח זאת לצורך מצווה, כגון: ללימוד, תפילה וכו'.

פוסק: הרב חיים טבקה

ספר: נפשנו בחיים - רפואה בשבת

מקור: פרק יח סעיף כט ובהערה 73

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה