חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה לחולה ללכת לרופא או שרשאי במקום זאת להרבות בתפילות?

תשובה:

יש חובה ללכת לרופא ויתפלל להקב"ה שישלח לו רפואה על ידי הרופא. וכשיודע שהרופא  שלפניו נחשב למומחה אינו צריך לשלם כסף נוסף על מנת ללכת לרופא מומחה וגדול יותר ויסמוך על בטחונו בהקב"ה שישלח לו בריאות על ידי הרופא שלפניו.

פוסק: הרב יחיאל טויבער

ספר: משיב בהלכה

מקור: חלק שני סימן רפח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה