חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר מותר לרוץ בשבת מפני הגשם?

תשובה:

מותר לרוץ מפני הגשם, או במקום שירא ללכת לאט או בכל שעת דחק אחרת.
וכן מותר לרוץ לבית כנסת ולשיעור תורה ולשאר דברי מצוה. 
וכן מותרים משחקי ריצה אבל לא להתעמל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כט סעיף ה, וכן פרק כט' סעיף ז. פרק טז' סעיף ב, פרקי יד' סעיף מג

תשובה נוספת:

בחורים שיש להם תענוג מריצה מותר להם לרוץ בשבת (לא למטרות כושר גופני ובריאות).

ספר: שולחן ערוך

מקור: אורח חיים סימן שא' סעיף ב וראה משנה ברורה ובאר היטב שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה