חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר מותר לרוץ או לצעוד בשבת ?

תשובה:

מותר לרוץ מפני הגשם, או במקום שירא ללכת לאט או בכל שעת דחק אחרת.
וכן מותר לרוץ לבית כנסת ולשעור תורה ולשאר דברי מצוה. 
וכן מותרים משחקי ריצה אבל לא להתעמל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כט סעיף ה, וכן פרק כט' סעיף ז. פרק טז' סעיף ב, פרקי יד' סעיף מג

תשובה נוספת:

מותר ללכת בשבת לשם בריאות ובתנאי שילך בהליכה רגילה, ולא ירחיב או ימהר את צעדיו, ואף שאין לעסוק בצרכי רפואה בשבת, כיון שאין ניכר בהליכתו שהיא לשם רפואה, כיון שהרבה אנשים נהנים לטייל, מותר לטייל לשם בריאות בשבת (מ"ב שא ז)

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת, חלק ב' פרק כב' סעיף ח

תשובה נוספת:

בחורים שיש להם תענוג מריצה מותר להם לרוץ בשבת (לא למטרות כושר גופני ובריאות).

ספר: שולחן ערוך

מקור: אורח חיים סימן שא' סעיף ב וראה משנה ברורה ובאר היטב שם. וראה ילקוט יוסף קצושע חלק א סימן שא

תשובה נוספת:

בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם, מותר להם לרוץ בשבת.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: דיני ריצה בשבת סימן שא סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה