חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרוץ או לצעוד בשבת ?

תשובה:

מותר לרוץ מפני הגשם, או במקום שירא ללכת לאט או בכל שעת דחק אחרת. וכן מותר לרוץ לבית כנסת ולשעור תורה ולשאר דברי מצוה.  וכן מותרים משחקי ריצה אבל לא להתעמל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כט סעיף ה, וכן פרק כט' סעיף ז. פרק טז' סעיף ב, פרקי יד' סעיף מג

תשובה נוספת:

מותר ללכת בשבת לשם בריאות ובתנאי שילך בהליכה רגילה, ולא ירחיב או ימהר את צעדיו, ואף שאין לעסוק בצרכי רפואה בשבת, כיון שאין ניכר בהליכתו שהיא לשם רפואה, כיון שהרבה אנשים נהנים לטייל, מותר לטייל לשם בריאות בשבת (מ"ב שא ז)

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת, חלק ב' פרק כב' סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה