חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה לב לרוץ בשבת?

תשובה:

אומנם אסור לרוץ בשבת לצורה רפואה, גזירה משום שחיקת סממנים. אולם מי שכבר חלה במחלת לב, או שיתוק, והריצה מסייעת לו יום יום, אזי יהיה מותר לו לרוץ גם שבת.

פוסק: הרב חיים טבקה

ספר: נפשנו בחיים - רפואה בשבת

מקור: פרק כ סעיף יח וראה שו"ת מלמד להועיל או"ח סימן נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה