חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעת שיורד גשם בשבת ניתן לרוץ לביתו בשובו מבית הכנסת?

תשובה:

מותר לרוץ בשבת לביתו מפני הגשמים שהרי ברור שהוא עושה זאתת מפני הגשמים ושאינו רוצה להירטב ולא בגלל התעמלות וכו'

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ט סימן מב וראה גם מנחת שבת, צ סק"ג, שו"ת שבט הלוי א, נח. שמירת שבת כהלכתה כט, ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה