חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנשים לרקוד עם ספר תורה בעזרת נשים?

תשובה:

הגם שנשים שמחות בשמחתה של תורה, מכל מקום יש להימנע מלהביא ספר תורה לעזרת נשים למטרה זו.
וכך הורו בשו"ת רבבות אפרים וכן רבי משה פינשטיין והרבי מבריסק ועוד.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי חג הסוכות

מקור: שער יב פרק ג סעיף נט וראה שם את המקורות

תשובה נוספת:

יש לאסור ריקוד נשים עם ספר תורה.

פוסק: הרב יצחק אייזיק ליעבעס

ספר: שו"ת בית אבי

מקור: חלק ג סימן סה

תשובה נוספת:

ברוב הקהילות לא נהגו הנשים לרקוד עם ספר תורה בשמחת תורה, ואם רוצות לשנות מהמנהג יש לשאול את דעת הציבור ואם יש רב בקהילה אין לעשות זאת ללא הסכמתו.

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: סימן מ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה