חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נהג רכב אשר נסע בתוך שלולית מים והמים נתזו והזיקו יהיה חייב לשלם את דמי הנזק?

תשובה:

נהג רכב אשר נסע בתוך שלולית מים, והמים נתזו והזיקו יהיה חייב לשלם את דמי הנזק.
הלכה זו גם אם הנהג נסע במהירות רגילה.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הרי הלכות

מקור: אדם המזיק חלר א פרק ג סעיף נד - נו וראה פתחי חושן, נזיקין פרק ג הערה טו

תשובה נוספת:

הנוהג ברכב בשלולית מים בימות הגשמים ורואה הולכי רגל על המדרכה, ויכול להאט את הנסיעה ולהימנע מהתזת מים עליהם באמצעות גלגלי רכבו, ולא האט, יהיה חייב לשלם להם את הנזק שגרם.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק יז סעיף כה

תשובה נוספת:

אם הנהג ראה את הולכי הרגל (כגון שהם סימנו לו וכו' ), והיה יכול בנקל להאט את נסיעתו והוא לא עשה זאת -  הנהג יהיה לשלם על הנזק שגרם.

פוסק: הרב צבי שפיץ

ספר: משפטי התורה

מקור: חלק ב סימן יז

תשובה נוספת:

בימות הגשמים ראוי שנהג יאיט את נסיעתו, ובענין תשלום הנזק הדבר תלוי במנהג המדינה ובחוקיה.

פוסק: הרב מאיר מאזוז

ספר: מקור נאמן - שו"ת

מקור: חלק א סימן תתמ"א עמוד רג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה