חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזו דרך יהיה מותר לומר לגוי לעשות בשבת וביום טוב מלאכה עבור יהודי?

תשובה:

בשבת ויום טוב נאסרה אמירה לנכרי בין מלאכה האסורה מהתורה או דרבנן (פרט לצורך מצוה או צורך חולה)
אין לרמוז בשבת לגוי בלשון של ציווי, בין על ידי דיבור או תנועה. אולם מותר לרמוז לו בדרך של סיפור והגוי יבין ויעשה. מותר לרמוז לגוי מערב שבת שיעשה מלאכה בשבת.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ה סעיף פא-פב וראה שו"ע סימן שז סעיף ב -ה וכן משנה ברורה סימן שז , י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה