חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטפל בשבת באמצעות תרגילי פיזיוטרפיה וברפלקסולוגיה ?

תשובה:

אפשר להתיר לטפל בשבת באמצעות רפלקסולוגיה, כאשר מדובר באדם חולה שנפל למשכב, ויש לו כאבים חזקים וכן במצב שעליו להמשיך בטיפול על מנת למנוע הידרדרות. אבל אין להתיר לטפל בשבת באמצעות רפלקסולוגיה לאדם בריא.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: סימן יט' סעיף כה וכן ראה בשו"ת שערי יושר, ג, עה וראה גם שש"כ לד כב- כג ובסימן יד, מג

תשובה נוספת:

השוהה בשיקום מותר לו לעשות בשבת תרגילי פיזיוטרפיה גם אם הוא בשלב מתקדם ומהלך על רגליו. (כולל שימוש במשקלות ובקפיצים).
חולה שאין בו סכנה יהיה רשאי לעשות בשבת תרגילי פיזיוטרפיה רק אם יש חוו"ד של רופא שהדבר צריך להעשות בשבת עצמה או כשריבוי תרגילים יחישו את רפואתו.

פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק יז' סעיפים ג-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה