חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם שכח לומר בשבת בברכת המזון את התוספת של "רצה והחליצנו"?

תשובה:

מי שכח לומר בשבת בשתי הסעודות הראשונות את התוספת של  'רצה והחליצנו ' ונזכר לפני שהתחיל ברכת 'הטוב והמטיב', תקנו שיאמר: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית, ברוך אתה ה' מקדש השבת". וימשיך לומר ברכת 'הטוב והמטיב'. ואם כבר התחיל ברכת 'הטוב והמטיב' ונזכר שלא אמר 'רצה', צריך לחזור ולומר את ברכת המזון מתחילתה. 

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת פרק ז סעיף ו וראה שו"ע סימן קפח סעיף ו . הובא גם בהלכה יומית של הר ברכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה