חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עדיף להדליק נר חנוכה בליל שבת, בחלון הפונה לרשות הרבים שיש בו הרבה חילול שבת?

תשובה:

עדיף להדליק נר חנוכה בליל שבת, בחלון הפונה לרשות הרבים שיש בו הרבה חילול שבת, מאשר במיקום אחר שיש בו פחות חילול שבת אבל פחות פירסום, כיוון שמצוות פירסומי ניסא הנו גם כלפי נוכרים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרע"א עמוד לט בשם הגר"ח קנייבסקי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה