חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר לומד "שניים מקרא" יש לקרוא את רש"י אחרי כל פסוק או אפשר אחרי שיסיים?

תשובה:

כאשר קורא "שניים מקרא ואחד תרגום" יכול לבחור מתי לקרוא גם את רש"י - אחרי כל פסוק או אחרי שיסיים את הפרשה.

פוסק: הרב אברהם חיים שצ'יגל

ספר: תפארת ההלכה - פסקי הרב חיים קנייבסקי

מקור: פרק ג סעיף עח

תשובה נוספת:

אם קורא את רשי במקום את התרגום, אזי בפסוק שאין פירוש רשי, יקרא את הפסוק שלו פעמים.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רפה סעיף ב ס"ק ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה