חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייט, נגר וכו' רשאי לקחת לעצמו את שאריות הבד או העץ?

תשובה:

כאשר החייט או הנגר מבצעים הזמנה של לקוח והחומרים סופקו על ידי המזמין, הרי אז כל השאריות שייכות למזמין העבודה.

פוסק: הרב אלחנן פרץ

ספר: חוקי הכסף

מקור: שער הגזילה פרק א סעיף מג וראה שו"ע סימן שנח, סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה