חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה שנזדמן לה לטבול מנידה בתוך שבעה - תטבול?

תשובה:

אשה נידה לא תטבול בימי שבעה אם נזדמן לה העיתוי. אבל מותר לה להתרחץ לצורך עשיית הפסק טהרה. לאחר השבעה מותר לה להתרחץ ולחפוף לצורך טבילת מצווה, ותעשה שינוי מסויים ברחיצה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק יג סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה