חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שלא אכל בסעודת שבע ברכות יכול לברך ברכה בשבע הברכות?

תשובה:

כל אחד יכול לברך שבע ברכות בסעודת שבע הברכות, גם אם לא אכל בסעודה. הברכות אינן על הסעודה אלא שבח להקב"ה וברכה לזוג.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק כז סעיף יט וראה ט"ז סימן סב' ס"ק ט

תשובה נוספת:

לכתחילה יש להקפיד ש"פנים חדשות"  יאכלו פת או לפחות מצרכי אוכל אחרים, אולם שתיה בלבד אינה נחשבת לענין זה.
ולדברי הרמ"א אם אין אפשרות לאורח לאכול כלל (כגון שהגיע  רק לפני ההבדלה, או בכלל אחר הסעודה ולפני הברכות) ניתן להקל ולהחשיבו כפנים חדשות.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק שני פרק ד סעיף טו ובהערה 33

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה