חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לטלטל שברי זכוכית מחשש שינזוקו?

תשובה:

מותר לטלטל שברי זכוכית בבית כשיש חשש שינוזוקו, כגון שיש שם ילדים, ויעשה זאת בעזרת מטאטא וכף אשפה. אם אין חשש לכך אזי מותר להזיזם ברגליו.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: חלק ב פרק ז סעיף יג וראה סימן תקיח סעיף ג בבה"ל ד"ה אלא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה