חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לסלק שברי זכוכית על מנת למנוע פציעה?

תשובה:

מותר בשבת להרים שברי זכוכית הנמצאים מקום שיש חשש שיגרמו נזק, למרות שהם מוקצה בשבת.
אם הם נמצאים במקום שאין חשש היזק, אזי אסור להרימם אולם מותר לסלקם ברגליו.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק ז סעיף יג וראה שו"ע סימן שח סעיף ו וסק"ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה