חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר לקוח גרם נזק בחנות, יש חיוב הלכתי לשלם לבעל חנות שתלה מודעה בחנות "שברת - שילמת"?

תשובה:

אדם הנכנס לחנות פרטית, בה תלוי שלט במקום בולט בנוסח "שברת - שילמת", הרי בכך שהוא נישאר בחנות לצורך בירור קנייה וכו', אזי הוא למעשה מסכים בכך לתנאי בעל החנות כפי שנרשם בשלט הנ"ל. ממילא אם בשהותו בחנות הוא שבר, או הזיק לאחד המוצרים של בעל החנות, הוא יהיה חייב לשלם לבעל החנות על הנזק.

פוסק: הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק - עורכים

ספר: כתר - מחקרים על פי ההלכה

מקור: דיני קניין במסחר המודרני כרך יב תשע"ח סימן לב - הרב יעקב הילדסהיימר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה