חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בשבת "זכור", שלפני פורים, צריכים לחזור ולקרוא בתורה על פי הנוסחים השונים (מנהגי עדות וכו')?

תשובה:

יוצאים ידי חובה בקריאת "זכור" בהברה של עדה אחת.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: אורח חיים חלק שני סימן ט

תשובה נוספת:

בשאר כל ימות השנה אין להקפיד על המבטא בקריאת התורה, ובין אשכנזים ובין ספרדים יוצאים ידי חובה במבטאים השונים... לגבי פרשת זכור ופרה, שהם מן התורה, יש לכתחילה להקפיד לשמוע כל אחד במבטא של אבותיו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חזון עובדיה, פורים, דיני קריאת ארבע פרשיות, סע' ב ובהע' טו (עמ' ח-ט)

תשובה נוספת:

יוצא אדם ידי חובתו בשמיעת פרשת זכור בהברה השונה ממסורת אבותיו, אולם לכתחילה ראוי להמנע מכך.
ומכל מקום אין לעשות כן בציבור לקרוא באותו מעמד בכמה הברות, מלבד שאין זה כבוד הציבור, אין גם טעם לדבר כלל, ומעולם לא שמענו שינהגו כך.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: הליכות שלמה, מועדים, חודש אדר פי"ח סע' א ובהע' ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה