חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המנהגים בשבת שלפני יום היארצייט?

תשובה:

נהוג לעלות למפטיר בשבת שלפני היארצייט, ואם היארצייט בשבת אזי עולים בשבת שלפני כן. יש נוהגים להתפלל לפני התיבה את כל התפילות בשבת שלפני היארצייט,
ויש שמתפללים רק מוסף. נוהגים להתפלל מעריב לפני התיבה במוצאי שבת שלפני היארצייט. 
 

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק לט' סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה