חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני אנינות בשבת?

תשובה:

אין דין אונן בשבת, מפסיקים בליל שבת אוננות בסמוך לכניסת השבת ויש נוהגים להפסיק כשעה לפני כניסת השבת. בשבת חייב האונן בכל התפלות והברכות וכן קורא שניים מקרא ואחד תרגום.
יש סבורים שאינו מתפלל תפילת ערבית של מוצאי שבת ויאמר "ברוך המבדיל בי ןקודש לחול" ואז יוכל לעשות מלאכה. נהגו שהאונן שומע הבדלה מאדם אחר.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק ב וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה