חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשהות ולחכות זמן מה בין הקידוש לסעודת שבת?

תשובה:

בדיעבד אם הפסיק מעט בין הקידוש לסעודה לא הפסיד את הקידוש. אולם אם התכוון להפסיק ולחכות בין הקידוש לסעודה, יותר מ 72 דקות צריך לחזור ולקדש.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פרק ו סוף סעיף י וראה ילקוט יוסף רעג, טו ושש"כ נד הערות מו-מז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה