חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן עיר שבירך שהחיינו בי"ד יברך שוב בהגיעו לכרך?

תשובה:

לא מברכים פעמיים ולכן לא יברך שהחיינו.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ב, עמוד קז
הגרי"ש אלישיב שליט"א, ספר שבות יצחק פ"א ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה