חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים שהחיינו על הולדת בת?

תשובה:

בפעם הראשונה כשרואה את בתו אשר נולדה לו מברך 'שהחיינו'.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רכג' סעיף קטן ב

תשובה נוספת:

גם האשה יכולה לברך שהחיינו על לידת בת.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד סימן כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב:

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה