חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שלא היה היה בביתו בלילה הראשון של חנוכה , האם יברך שהחיינו בלילה השני? של חנוכה

תשובה:

מי שהדליקו עבורו בביתו בלילה הראשון וברכו גם ברכת "שהחיינו", אזי כשידליק בלילות הבאים לא יברך שהחיינו.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן תרעו' ס"ק ז

תשובה נוספת:

מי שלא היה בחנוכה בביתו בלילה הראשון  והדליקה אשתו או אחד ממשפחתו, יש אומרים שלא יברך שהחיינו בלילה השני (משנה ברורה), ויש אומרים שיברך שהחיינו בלילה השני וכך יש לנהוג ויברך שהחיינו בליל ב'.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרעה סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה