חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המקור לאיסור נתינת שוחד?

תשובה:

האיסור לקחת שוחד נאמר בתורה בפרשת משפטים ובפרשת שופטים.(שמות כג, דברים, טז)
כמו כן חז"ל אמרו: אמרו: "תיפח נפשם של מקבלי שוחד".
בשולחן ערוך נפסק : מאוד מאוד צריך הדיין ליזהר שלא ליקח שוחד, אפילו לזכות את הזכאי. ואם לקחו, צריך להחזירו כשיתבענו הנותן. וכשם שהלוקחו עובר בלא תעשה, כך הנותנו עובר ב"לפני עור לא תתן מכשול" (ויקרא יט, יד) ולא שוחד ממון בלבד, אלא אפילו שוחד דברים. (שו"ע חושן משפט סימן ט סעיף א).

ספר: ספר היובל לרב מרדכי פירון - ספרא וסייפא

מקור: הובא במאמרו של פרופסור אליאב שוחטמן "שוחד מאוחר"

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שוחד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה