חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששומע מגילה בהברה שונה ממנהג אבותיו יוצא ידי חובה?

תשובה:

ספרדי השומע קריאת מגילה במבטא אשכנז וכן להפך יוצא ידי חובה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצ' סעיף יט

תשובה נוספת:

יצא ידי חובה, משום שהרבה רגילים לדבר.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תר"צ, עמוד פז הגרי"ש אלישיב שליט"א, ספר בלילה ההוא וראה אגרות משה ח"ב סימן ה

תשובה נוספת:

השומע קריאת מגילה על ידי מי שקורא בנוסח שונה מעדתו, לא יוצאי ידי שמיעה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים, ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה