חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להיות שותף בעסק עם מחלל שבת שרוצה להפעיל את החנות בשבת?

תשובה:

שאלה:
האם מותר לעשות שותפות עם ישראל מחלל שבת והחנות יהי' פתוח
והמחלל שבת יעשה כל מלאכתו שם בשבת?
תשובה:
שרי שיהי' שותף עמו רק לימות החול לבד, וימי השבתות וימי יו"ט
לא יהי' שייך לו כלל לא לשכר ולא להפסד, ובההוצאות שהם על כל השנה או
החודש כגון שכירות המקום וכדומה, יכולין להחשיב לפי חשבון הימים. והיתר זה
אינו אלא אם השותף מחלל שבת א"צ להשותף שומר שבת שיכול לנהל העסק
בעצמו, או שיש לו שותפים אחרים, כי אם בלעדיו לא יוכל לנהל העסק, נמצא דבזה
שנשתתף עמו גרם ששותפו יחלל שבת, ואף שהוא ביום שאינו שותף של ישראל
אסור. ואם השומר שבת עושה מלאכה בימי החול יותר מכפי שמוטל עליו מצד
השותפות, אין זה מתירו ליקח מריוח של יום השבת, אלא צריך לקבוע לו על זה
שכירות עבור מלאכתו, ולא יהי' נוגע לו כלל מה שיעשה השותף מחלל שבת בשבת.
(שם סי' צ"א כ"ז דעת תורה של המחבר בלי שום מקור) 

פוסק: מכון תורה שלמה ירושלים - הרב משה כשר - מנהל- פוסקים שונים

ספר: נועם - במה לבירורי בעיות בהלכה

מקור: נועם - חלק ג הרב מנחם מנדל כשר , דבר הלכה עמוד 5

תשובה נוספת:

תשובת הרב ישראל רוזן- ראש מכון צמת.

פוסק: הרב ישראל רוזן - ראש מכון צומת

ספר: בחצוצרות בית ה

מקור: עמודים 293-294
ראה כאן קובץ מאמצע המוד

תשובה נוספת:

נוסח חוזה- הרב  שמואל פנחסי מספרו "ודבר דבר"

פוסק: הרב שמואל פנחסי

ספר: ודבר דבר

מקור: סוף פרק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה