חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אורח רשאי להשתמש בשטחים משותפים של הדיירים הקבועים, כגון, מעלית?

תשובה:

אורח אינו צריך לקבלת הסכמת כל הדיירים על מנת להשתמש במעלית וכו'.
כמו כן, במקום שיש בית כסא משותף, אין האחד יכול להכניס אורחים בקביעות או בתדירות אלא ברשות השכן, אולם אם מכניס אורח דרך עראי אינו צריך לבקש רשות מהשכן.

פוסק: הרב משה רחמים שעיו

ספר: פתח האהל - הכנסת אורחים

מקור: סימן כה סעיף ה וסעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה