חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לרמוז לנכרי לשטוף את הכלים בשבת?

תשובה:

אם הנכרי שטף את הכלים על דעת עצמו אין למחות בו. יש מתירים לרמוז לו בשבת בדרך רמז:
"הכלים מלוכלכים" והוא יבין.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק א סימן רפד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד זר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה