חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח שטרות כסף בתוך ספרי קודש?

תשובה:

אין משתמשים תשמישי חול בחפצי קדושה, לכן אין לשמור שטרות כסף בתוך ספר קודש.
מאידך, מותר להניח עפרון או עט בספר בכדי שידע היכן הפסיק את לימודו.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק א סעיף י ופרק ג סעיף יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה