חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שרגיש לדגן של חיטה רשאי בליל הסדר לצאת ידי חובת מצה משיבולת שועל או כוסמין ?

תשובה:

רוב חולי צלייק חייבים לאכול כזית מצה בליל הסדר, מפני שאכילת מצה לא תגרום להם לחלות. אבל חולי צלייק קשים היודעים שאכילת מצה עלולה לגרום להם לתגובות קשות, פטורים מאכילת מצה. כיום יש מצות שיבולת שועל או כוסמין שיותר טובים לחולי צלייק.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח פרק טז סעיף ל וראה ציץ אליעזר יד, כז וחזו"ע א, לג

תשובה נוספת:

כוסמין זה אחד מחמשת מיני דגן, ובודאי יוציאים ידי חובה במצות העשויות מקמח כוסמין. ראה שו”ע סי’ תנג סעי’ א’. אמנם כתב הרמ”א שהמנהג לכתילה לקחת קמח חיטים, אבל מנהג זה הוא משום שזה חביב יותר, ראה משנה ברורה שם. אולם לאלו שקשה להם קמח חיטה, ודאי שזה אינו חביב. ואכן היום ניתן להשיג מצות מכוסמין לאלו שקשה להם עם קמח חיטה. יש עוד סיבה להחמיר שלא להשתמש, כי אין לנו מסורת ברורה בכמה זמן הוא מחמיץ, האם כמו קמח או באופן שונה, לכן מי שאינו זקוקו לכך מסיבה בריאותית ימנע מכך.

פוסק: רבני בתי הוראה - שליד מכון ירושלים

ספר: אתר דין

מקור: וראה שולח ערוך סימן תנג סעיף א וברמ"א ובמשנה ברורה שם

תשובה נוספת:

יוצאים ידי חובה במצת כוסמין אבל לא מכוסמת (המכונה קאשע שזה קטניות).

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א פסח שונות עמוד 218

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה