חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזרוק לאשפה שיירי אוכל שראויים לאכילה?

תשובה:

אומנם יש להזהר מלהשליך לאשפה שאריות של אוכל הראויים לאכילה, אולם אם צריך להשליכם, יעטפם בנייר או בשקית לפני שמשליכם.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: דיני שיירי אוכל פרק לה סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בל תשחית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה