חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר עושים סעודה לשמחה אחרת, מותר לצרף לשמחה גם ברכת שבע ברכות?

תשובה:

העורך לכתחילה סעודת לשמחה מסויימת, כגון: חנוכת הבית, ברית מילה, בר מצווה וכו' ורוצה לצרף גם "שבע ברכות", יהיה מותר לעשות זאת בתנאי שיעשו סימן היכר כל שהוא גם לשמחת חתן וכלה. כגון, שיזמין קרואים של משפחת החתן אשר לא היה מזמינם לסעודה שהוא עושה, או שיזמינו כלי זמר לשמחת חתן וכלה, או שיוסיפו מאכל מיוחד לכבוד חתן וכלה, ועוד.

פוסק: הרב יקותיאל ליברמן

ספר: גם אני אודך - בעריכת הרב ג.ה. רבינוביץ

מקור: סימן קנג עמוד שנד וראה וישמע משה חלק ב שבע ברכות עמוד דש ועמוד שה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה