חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול בשבת הסמוכה לשביעי של פסח חמץ שנמכר לגוי?

תשובה:

חמץ שנמכר לגוי, והוא סגור בתוך המקפיא או בתוך ארון אחר, מותר לאכול ממנו בשבת הסמוכה לשביעי של פסח. יש להיזהר שלא לגעת בו לפני צאת החג.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק ב סימן סד הובא בהלכה יומית מרן

תשובה נוספת:

בשבת מותר לאכול קיטניות וכן מאכל שנמכר לגוי לפני פסח ושיש בו איסור חמץ מדרבנן, ולגבי חמץ מדאורייתא (חמץ ממש) יש מקום להחמיר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פסח פרק י סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה