חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד משתמשים בטלפון כאשר צריך להזעיק רופא וכו' לחולה מסוכן?

תשובה:

כאשר צריך לטלפן בשבת לרופא כדי להזעיקו לחולה שיש בו סכנה, אם הדבר אפשרי ירים את השפורת ממקומה וילחץ על הלחצנים / המספרים בשינוי, ואם אי אפשר אזי יעשו זאת שני אנשים, ואם הוא לבדו יעשה זאת בשתי ידיו. בגמר השיחה לא יעשה כל פעולה לניתוח השיחה, אלא אם יצטרך לאותו קו טלפוני לצורך פיקוח נפש. וכן אין להחזיר טלפון אלחוטי לבסיסו אם לא במקום שיש פיקוח נפש ואין לו מכשיר אחר וצריך להטעין את הטלפון האלחוטי, ואז יחזיר בשינוי.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לב מ- מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה