חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזו דרך אפשר להשתמש במיקרוגל בפסח?

תשובה:

יש לנקות היטב את המיקרוגל, להניח חציצה בין הצלחת המסתובבת לבין המאכל.

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: הובא בשם הרב נחום אליעזר רבינוביץ בספר פניני הלכה פסח, פרק יא הערה 6

תשובה נוספת:

מנקים היטב משאריות אוכל, ממתינים 24 שעות, מניחים צלוחית מים ומחממים למשך 3 דקות, כמו כן יש להניח דבר שיחצוץ בין הצלחת למאכלים שמחממים בפסח.

לעומת זאת ,על פי פסק של הרב אליעזר רבינוביץ ראש ישיבת מעלה אדומים :
די לנקות היטב את המיקרוגל (בעזרת מים חמימים וסבון ובדיקת הדפנות שהן נקיות לחלוטין) , להניח חציצה בין הצלחת המסתובבת לבין המאכל ואין צורך בהכשרה נוספת ואף הרב הנקין זצ"ל הסכים לדעתו. 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק יא סעיף 6 הערה 6 וראה גם שות שיח נחום סעיף מח

תשובה נוספת:

הגר"מ אליהו פסק שאין אפשרות להגעילו. לפי הגר"א שפירא אפשר להגעילו על ידי הפעלתו כשהוא ריק.
להלכה אפשר להקל להכשירו על ידי ניקוי היטב, לנקותו היטב כולל הסדקים במברשת רכה, למלא את צלחת  הזכוכית במים רבים ולהרתיחם כך שיגלשו וירתחו חצי שעה. 
כמו כן  נתפרסם  על ידי  מכון "צומת" תוך התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל, כדלהלן: ניתן להשתמש בפסח בדרך של כלי בתוך כלי דהיינו הכנסת כלי החימום כשהוא מכוסה לתוך כלי סגור נוסף. לפני פסח יש לנקות היטב ולהשבית את המיקרוגל ל 24 שעות. בפסח אין לפתוח את הכלי החיצוני בתוך חלל התנור.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק שני סימן קלו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה