חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנכרי להשתמש במעלית בשבת בבית מלון יהודי בו מתארחים יהודים?

תשובה:

באולמי שמחות ובתי מלון המעסיקים גויים בעבודות המטבח וכו' (ובמלון מתארחים יהודים) מותר לעובד הגוי להשתמש במעלית רגילה כדי להעלות או להוריד כלים וכו'.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ה סעיף צא וראה ערה רלז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה