חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחבוש פצע עם פלסטר בשבת?

תשובה:

מותר לחבוש פצע בפלסטר, עם גזה (כגון: באנד-אייד וכו'), אבל יש להכין חתיכות מבעוד יום.
ויש להסיר את הנייר המכסה את צדדי הפלסטר מבעוד יום (ויכול לשוב ולכסות, כדי לשמור על הפלסטר), ומכל מקום בשעת צורך גדול, מותר להסיר אותו בשבת.


פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: הטיפול בפצעים בשבת וביו"ט, פרק לה סעיף כ"ז.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה