חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לקטום לחתוך / לשבור לצורך שימושו כקיסם לניקוי שיניים?

תשובה:

מותר להשתמש בשבת בקיסם המיוחד לכך, או בשאינו מוקצה.
סכו"ם חד פעמי שבידית שלו יש חלק שניתן להפרידו על מנת שישמש בתור קיסם אסור להפריד חלק זה בשבת וביום טוב.

וכן אסור לקטום מדבר שאינו אוכל אדם ולא של בהמה, אפילו ליטלו כדי לחצוץ בו שיניו (סימן שכב, סעיף ד, מ"ב יג)

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יב' סעיף כח, פרק יד סעיף לט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה